Zákazník je povinen připravit ve vlastní režii podklad pod garáž.
Terén je třeba vyrovnat a provést nivelaci. Minimálně pro postavení plechové garáže požadujeme 4-6 dlaždic položených v rozích a vodorovně vyrovnaných.
Jinou možností přípravy podkladu je vylití betonových patek nebo základů přizpůsobených velikostí objednané garáže.
Plochu pod celou garáží můžete také vyložit dlažební kostkou nebo vylít betonem, musí být o 20 cm větší, než je šířka a délka objednávané garáže.
Kromě toho je každý zákazník povinen ve vlastním režimu připevnit garáž k podkladu a natřít viditelné prvky konstrukce, které jsou natřeny podkladovou barvou, barvou povrchovou.

Správně připravený podklad: