Je to tradičné uzavření garáží a víceúčelových místností.
Dvoukřídlová garážová vrata jsou obvykle používána ve výsokých místnostech nebo tam, kde konstrukce garáží znemožňujě použití výklopných vrat.Pravé křídlo vrat vlastní zámek s vložkou a klikou, zase druhé je uzavřeno zástrčkou nahoru-dolů.

Všechna vrata je možné vykonát v zateplené a nezateplené verzi.
Možnost dodatečného vykonání malé branky ve vratech
Všechna doukřídlová vrata jsou vykonána v barvě zvolené zákazníkem.