Zákazník je povinný pripraviť podklad pod garáž vo vlastnej réžii.
Povrch musí byť vyrovnaný a vodorovný. Pre plechovú garáž je potrebných minimálne 4-6 chodníkových dlaždíc orámovaných obrubníkom a vodorovných.
Ďalšou možnosťou pre prípravu povrchu sú betónové základy prispôsobené veľkosti objednanej garáže.
Plocha celej garáže môže byť takisto vydláždená dlažobnými kockami alebo betónom, musí byť o cca 20 cm širšia a dlhšia ako je objednaná garáž.
Navyše po montáži je každý klient povinný upevniť garáž do zeme a viditeľné prvky konštrukcie natreté základným náterom natrieť vonkajším náterom.

SPÔSOBY PRÍPRAVY POVRCHU

BETÓNOVÉ BLOKY ZÁKLADY

Správne pripravené podložie: