Je to tradičné uzavretie garáží a viacúčelových miestností.
Dvojkrídlové garážové vráta sú obyčajne používané vo vysokých miestnostiach alebo tam, kde konštrukcie garáží znemožňuje použitie výklopných vrát.
Pravé krídlo vrát má zámok s vložkou a kľučkou, znovu druhé je uzatvorené zástrčkou dohora – dole.
Všetky vráta je možné vykonať v zateplenej a nezateplenej verzii.
Možnosť dodatočného vykonania malej bránky vo vrátach

pozri farebná paleta