Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výroba a montáž oceľových konštrukcií, ktoré môžu byť použité, okrem iného, ako:
– plechové garáže
– skrinky na palivové drevo,
– skrinky na náradie,
– stavebné sklady,
– plechové garáže na bicykel
– plechové garáže na motocykel
– plechové garáže na štvorkolku
Konštrukcia plechových garáží je vyrobená z uhlových profilov zo železa ohýbaného za studena ochráneného základným náterom a pokrytá vystuženým úzkym trapézovým plechom T7, žiarovo pozinkovaným. Na konštrukciu nitovaný trapézový plech s hliníkovými nitmi. Inštalácia zahŕňa montáž konštrukcie pomocou samovrtných skrutiek do v jednej kompaktnej štruktúry, nakoniec je montovaná strecha, ktorá je štandardne so spádom na zadnej strane. Pre výrobu našich garáží vyberáme materiál racionálne, berúc do úvahy veľkosť a výšku garáže.
Garáž je vybavená štandardne jednospádovou strechou so sklonom dozadu a dvojkrídovou bránou s dvomi úchytmi na zámok.
Možné je tiež

-zvýšenie garáže
-rozšírenie garáže
-predĺženie garáže
-výroba brány zdvíhanej dohora – sklopnej
-výroba dodatočných dvierok so šírkou: 80-120
-výroba okenného otvoru
-vykonanie sedlovej strechy
-vykonanie strechy s bočným alebo predným spádom
-výroba konštrukcií z pozinkovaných dielov alebo profilov
-posilnenie konštrukcie uzavretými profilmi, natretými základnou farbou alebo pozinkovanými profilmi
– výroba garáže z akrylových plechov v jednej z farieb RAL alebo BTX