Ponúkame dvoj garáže, troj garáže, ako aj garáže rádové. Sú to garáže navzájom spojené. Rozmery rádovej garážovej výstavby je ľubovoľný. Následné elementy sú bokmi spojené, čo im dáva neustály spôsob rozširovania.
Takéto stavby sa bežne stavajú na parkoviskách a námestiach.

V radových garážach je možné použiť niekoľko variantov:
– dvojkrídlové alebo výklopné vráta
– bránky
– strešný sklon:
– dozadu (štandardne),
– dopredu,
– sedlová strecha (na vráta a dozadu),
– žiarivo pozinkovaný, alebo akrilový plech alebo spojenie pozinkovaného a akrilového plechu, napr. iba vjazdové vráta sú farebné, ostatné elementy sú pozinkované