1. Ako si objednať garáž?
Garáž si môžete objednať:
-telefonicky
-emailom
-faxom
-osobne
Aby bola objednávka prijatá, musíte uviesť: presnú adresu montáže, osobné údaje, uviesť 2 kontaktné telefónne čísla, uviesť presné rozmery garáže, vyjadriť súhlas s dohodnutou cenou (uvedená cena je cena brutto za garáž s dodávkou a montážou)

2. Kedy za garáž zaplatím?
Platba sa realizuje po montáži garáže v hotovosti. Ak je garáž atypická, požaduje sa preddavok vo výške 30-50%. Podmienky sa dohodnú pri objednávke.
Existuje aj možnosť platby bankovým prevodom pri odoslaní príslušnej dokumentácie nášmu oddeleniu.

3. Ako pripraviť podklad pod garáž?
Príprava podkladu je zodpovednosťou zákazníka .
Podklad musí byť spevnený a vodorovný. Preferuje sa povrch v celku, plus cca. 20 cm od garáže. Povrch môže byť aj vydláždený. Minimum predstavujú 4 dlažobné kocky, umiestnené vodorovne v rohoch garáže.

4. Poskytujete záruku na garáž?
Zárukou na garáž je DPH faktúra alebo potvrdenie o prijatí platby, ale len na oceľovú konštrukciu a poskytuje sa na 12 mesiacov.

5. Aká je dodacia doba garáže?
Dodacia doba je len 3-10 pracovných dní.

6. Informujete zákazníka o dni montáže?
Každý zákazník je informovaný o dátume montáže telefonicky pár dní pred montážou, zároveň sú potvrdené rozmery garáže, platobné podmienky a iné konečné záležitosti.

7. Je ukotvenie garáže zahrnuté v cene?
Kotvenie nie je zahrnutá v cene garáže, je to vecou zadávateľa .

8. Čo tvoré konštrukciu garáže?
Naše garáže sú vyrobené z uhlových profilov ohýbaných za studena, z „c“ profilov ohýbaných za studena lakovaných základnou farbou alebo pozinkovaných.
V ponuke sú aj garáže z uzavretého profilu.
9. Je možné garáž demontovať?
Garáž je montovaná samovrtnými skrutkami, takže ju možno aj demontovať, ale plech je pripevnený do konštrukcie pomocou hliníkovo oceľových nitov.

10. Z akého plechu je garáž vyrobená?
Garáž je vyrobená z oceľového plechu I. triedy, s posilneným profilom cez celú garáž
– z akrylového trapézového plechu (farbu si vyberá zákazník)
– z pozinkovaného trapézového plechu T7 na stranách a T 14 na streche.

11. Je pri montáži potrebná elektrina?
Montážni pracovníci majú so sebou generátor prúdu, nie je preto potrebné mať prístup k elektrine.

12. Je na postavenie garáže potrebné povolenie?

Vo veciach povolenia je potrebné kontaktovať miestny alebo mestský úrad podľa miesta montáže zákazníka. Avšak, v stavebnom zákone (článok 29, odsek 4, bod 2), je uvedené, že stavebné povolenie nevyžaduje:
„voľne stojaca prízemná hospodárska stavba, vrátane garáže, prístrešku, záhradného altánku a zimnej záhrady s výmerou do 35 m2, pričom celkový počet týchto objektov na pozemku nesmie prekročiť dva na každý 500 m2 pozemku“
Pri výklade tohto ustanovenia možno povedať, že na každom pozemku s 500 m2 je možné bez povolenia postaviť hospodársky objekt (napr. plechovú garáž) s výmerou do 35 m2. V úrade je potrebné iba oznámiť skutočnosť postavenia takéhoto objektu, prípadne vyplniť príslušný formulár.
Je potrebné mať na pamäti získanie výnimky z povolenia na výstavbu oceľovej konštrukcie.

13. Vystavujete DPH faktúru?
Áno, na oceľovú konštrukciu vystavíme DPH faktúru.

14. Vydrží garáž záťaž snehom?
Áno, avšak pri výdatnejších zrážkach alebo veľkom množstve snehu odporúčame odstrániť sneh zo strechy.