1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych w procesie zamówienia, na stronie www.robstal.pl, oraz w toku zamawiania towaru za pomocą innych dostępnych środków i form porozumiewania się na odległość, a także w każdej innej prawnie dopuszczalnej formie oraz w procesie realizacji zawartej umowy jest Robert Kurnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Kurnik FPHU z siedzibą w 34-620 Krasne-Lasocice 110, nr NIP 737-177-76-20. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest na ww. adres, a także na adres poczty e-mail garazerobstal@interia.pl.

2. CEL ZBIERANIA DANYCH I UPRAWNIENIA

Dane są zbierane w celu prowadzenia działalności gospodarczej – sprzedaży internetowej towarów oferowanych przez Sklep, a także w celu realizowania usługi Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. a oraz lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podane przez Państwa dane podczas składania zamówienia są wykorzystywane do celów związanych z realizacją zamówienia, obsługi posprzedażowej zamówienia oraz do celów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym.
Dane podane przez Państwa w procesie rejestracji konta na stronie Robstal.pl są przechowywane przez nas jedynie w celu usprawnienia procesu składania zamówienia i nie są przetwarzane ani udostępniane przez nas do momentu, w którym nie zostaną powiązane z zamówieniem.

Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia i zawarcia umowy.

Macie Państwo prawo do usunięcia utworzonego konta oraz prawo do żądania osunięcia danych osobowych zawartych na koncie w dowolnym momencie. Żądanie takie należy przesłać na adres garazerobstal@interia.pl

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane, które Państwo podają, są udostępniane w najmniejszym wymaganym zakresie, jedynie w celu realizacji zamówień o ile będzie ono realizowane za pomocą firmy zewnętrznej, oraz w celu rozliczenia należności publicznoprawnych (VAT). Z wyłączeniem ww. przypadków nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji związanej z konieczność przekazania takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie organów państwa oraz w związku z przekazaniem ich w celach wymaganych lub zgodnych z przepisami prawa. Czas przechowywania danych osobowych równy jest okresowi wymaganemu prawnie do przechowywania dokumentów do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy i władze publiczne.

4. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych tak fizyczne, techniczne, jak i organizacyjne przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zarówno sam proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.

5. ORGANY OCHRONY DANCYH OSOBOWYCH

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania danych osobowych albo zakresu tego przetwarzania mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. PLIKI COOKIES

Pliki ”cookies” stosujemy w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Pliki te wykorzystujemy też w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu.
W każdym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików ”cookies” lub usunąć zapisane pliki, wykorzystując opcje użytkowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.