Regulamin Sklepu  Robstal.pl

 

Sklep internetowy na stronie Robstal.pl jest prowadzony przez:  Robert Kurnik FPHU z siedzibą w 34-620 Krasne-Lasocice 110, nr  NIP 737-177-76-20, który jest sprzedającym, zwany dalej jako Sklep, Sklep Internetowy lub Robstal.

§ 1

 1. Sklep internetowy znajduję się pod adresem www.robstal.pl
 2. Kupujący realizując zakupy w sklepie akceptuje Regulamin Sklepu.
 3. Kupującym jest osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin nie narusza obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony praw konsumentów w tym kodeksu cywilnego. W przypadku niezgodności postanowienia takie uważa się za nieobowiązujące.
 5. Niniejszy Regulamin kierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.
 6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, są wyrażone w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.

§ 2

 1. Sprzedający poprzez Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów.
 2. Sprzedawane produkty wraz z opisem i ceną znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu i nie dotyczą opłaty za wysyłkę.

§ 3

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę pod adresem strony internetowej robstal.pl, drogą e-mailową garazerobstal@interia.pl lub telefonicznie w godzinach pracy od 8 -16.( numery wskazane na stronie robstal.pl )
 2. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego lub telefonicznie. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Kupującym a Robstal.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego wszystkich niezbędnych pól formularza znajdującego się na stronie internetowej robstal.pl Sklep zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku nieprawidłowego ich wypełnienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 4

 1. Płatność można dokonać za pomocą: płatności online, przelewem bankowym, płatności gotówką przy odbiorze,
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 3. Płatność i zamówienia niezrealizowania w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przez Sklep zostają anulowane.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych i rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności przy odbiorze Klient wpłaci zadatek w wysokości 30% wartości zamówienia, a 14 dniowy termin biegnie od zaksięgowania lub otrzymania tej wpłaty.
 5. Cena zapłaty za zamówiony towar oraz cena dostawy wskazywana jest w koszyku zamówienia, stanowiący całkowity koszt zamówienia dla kupującego.
 6. Sklep zastrzega możliwość odmowy wysyłki za pobraniem z ważnych powodów. np. Wcześniejsze zamówienia i brak zapłaty.
 7. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Usługa montażu nie obejmuje przygotowania podłoża , w tym jego wypoziomowania , utwardzenia ani zakotwiczenie garażu do podłoża, które to czynności leżą po stronie kupującego.

§ 5

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach i na warunkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Kupujący, który chce odstąpić od umowy, powinien poinformować Robstal.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia poprzez jego przesłanie za pośrednictwem poczty lub na pocztę e mail garazerobstal@interia.pl.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów zniszczeń, śladów zużycia oraz powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
 4. Zwrotowi nie podlegają:
 5. Towar nieprefabrykowany, wykonany na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez Kupującego,
 6. Towar zużyty, zniszczony oraz noszący ślady montażu.
 7. Sklep zastrzega, iż jedynie oferta dotycząca towarów z podanym standardowym wymiarem tj. długość – 5,00 m (4,98), szerokość – 3,00 m (2,98) , wysokość całkowita – 2,13 m – 1,90 m, wysokość wjazdu – 2,00 m przy bramie rozwiernej, wysokość światła wjazdu przy bramie uchylnej to 1,94 m , dach – jednospadowy na tył , brama – dwuskrzydłowa lub uchylna do góry , blacha – Ocynk ogniowy I gat. jest towarem prefabrykowany, a pozostałe garaże i towar jest każdorazowo wykonywany według specyfikacji konsumenta, w szczególności wymiarów, jest nieprefabrykowany i w tym zakresie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 6

1.Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia),   stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.   Jeśli Kupujący zauważy, że towar, który otrzymał posiada wady techniczne, ma prawo do złożenia reklamacji. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu.

 1. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się poinformować Kupującego.
 2. Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, obniżenia ceny, jak również może na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Reklamacje mogą być składane na stronie www.robstal.pl lub za pośrednictwem e-maila lub pocztą na adres firmy.
 4. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu w szczególności w postaci faktury vat lub paragonu.
 5. Sklep zastrzega, iż wymiary produktów mogą się nieznacznie różnić od specyfikacji podanej na stronie w zakresie wymiarów – max do 5 %. Powyższe nie stanowi podstawy złożenia reklamacji.
 6. Sklep informuje, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Robstal.pl w szczególności przy tworzeniu konta w Sklepie oraz , przy składaniu zamówienia bez tworzenia konta i dokonywania zakupów, przetwarzane są przez Roberta Kurnik działającego pod firmą Robert Kurnik Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa z siedzibą w Krasne-Lasocice 110, kod pocztowy 34-620, będącego jednocześnie administratorem  danych osobowych Klienta.
 2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nieobowiązkowe jest jednak niezbędne do dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Dane osobowe są przetwarzane przez Robstal w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych w Sklepie Internetowym Robstal.pl, a w przypadku zapisania się przez Klienta na usługę newslettera, także  w celu świadczenia tej usługi.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 4. Wszystkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz informacje o uprawnieniach znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Robstal.pl w  polityce prywatności.

§ 8

 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 2. Sklep może dokonać zmiany regulaminu z ważnej przyczyny, przez którą rozumie zmianę procedury zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i  modyfikacje funkcjonowania Sklepu internetowego Robstal.pl, potrzebę dostosowania treści i postanowień regulaminu do  przepisów prawa, zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych mających  wpływ na niniejszy regulaminu i prowadzących do  konieczności zmodyfikowania regulaminu, aby zachować jego zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich oraz ewentualnych nieścisłości czy sprzeczności, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie, zmiana danych teleadresowych, nazw, formy prawnej prowadzonej działalności, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych.

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY